Chakra’s

Wat is een chakra?

Het woord chakra komt uit het Sanskriet en betekent wiel of schijf. Het is een ronddraaiende schijf waar energie in en uit stroomt

We hebben 7 hoofdchakra’s, die gelegen zijn tussen ons staartbotje en onze kruin.

De chakra’s zijn de energiebronnen in je lichaam.
Als je in balans bent, je geest en lichaam zijn in evenwicht, dan zijn de chakra’s gezond. Zijn er problemen en houden die aan, dan ontstaat er onbalans en de energie vormt blokkades, omdat je de problemen niet kunt loslaten; deze blokkades houden dus de energiestroom tegen.

Normaal zou de natuur het moeten herstellen maar omdat wij onze problemen om wat voor reden ook, niet kunnen loslaten, ontstaan blokkades en kan de natuur zijn werk niet doen.

Door nu met de chakra’s te werken of een healing te geven, kan de blokkade verdwijnen.

Om een blijvend effect te krijgen, moet je je bewust worden van je klacht en je – veelal negatieve – overtuigingen loslaten; dit gaat meestal samen met het werken aan jezelf, individueel en/of in een groep.

Hoe werken chakra’s?

Onze chakra’s, ook wel energiecentra genoemd, houden sterk verband met ons algeheel functioneren. Zijn ze evenwichtig en open dan houden ze ons gezond en vitaal; zijn ze echter bekneld, te open of verstopt dan kan dit emotioneel, geestelijk en/of lichamelijk gevolgen hebben.

Elk chakra heeft niet alleen een vaste plek in het lichaam, maar ook een specifieke functie.
Zo is chakra 2 ons relatie-chakra en centrum van onze seksualiteit en chakra 5, de keel-chakra, staat voor communicatie. Heb je last van een bepaald gebied in je leven, dan kun je aan dat specifieke chakra werken. Vaak zijn er ook lichamelijke tekenen die wijzen op een geblokkeerd chakra.

Chakra’s die geblokkeerd zijn, kunnen noch ontvangen noch zich goed uitdrukken.

Wij leren ze weer te openen en er goed mee om te gaan.

Het  basis- of wortelchakra is aangehecht bij het stuitje.

Dit chakra werkt  aan de aarding;  een gezond lichaam, brood op de plank, dak  boven je hoofd. M.a.w. het leven aangaan hoe moeilijk het ook is. De  kleur is rood en het basisrecht is het recht om te zijn en te hebben.

Het 2e of sekschakra zit tussen de onderste lendenwervel en het heiligbeen.

Seksualiteit, emoties en verlangens behoren tot het werkgebied van dit chakra. De kleur is oranje en het recht is om te voelen en plezier te hebben.

Het 3e chakra of zonnevlecht ligt bij de plexus-solarus voor het middenrif.

Het werkt aan je wilskracht, je gevoel van eigenwaarde en je individualiteit. De kleur is geel en het basisrecht is het recht om te handelen, om iemand te zijn.

Het 4e of hartchakra. De plaats is in het hart.

Het verwerkt hartemoties zoals liefde, verdriet en haat, het kan de negatieve energieën transformeren. Het speelt dus een belangrijke rol bij alle relaties die we aangaan. De kleur is groen en het recht is om te beminnen en bemind te worden.

Het 5e of keelchakra is gelegen in de keel.

Het is het communicatiegebied; als het ingehouden wordt, leidt het tot blokkades. Het is daarom belangrijk je eigen stem te vinden, ook creativiteit en luisteren spelen hierbij een rol. De kleur is blauw en je hebt het recht om je (individuele) waarheid te spreken en te horen te krijgen.

Het 6e of voorhoofdchakra is gelegen tussen onze twee ogen daarom ook wel het derde oog genoemd.

De gedachte of verbeeldingskracht komt hier vandaan, verder heeft het te maken met onze intuïtie, inzicht en dromen. De kleur is indigo en het recht is het recht om te zien.

Het 7e of kruinchakra heeft verbinding met de kosmos, het universele of het goddelijke, m.a.w. het ontwikkelen van wijsheid, zelfkennis en spiritualiteit.

De kleur is violet en het recht is het recht om te weten en te leren.